Följ oss på Instagram: @erstaskondalstudentkar

Ersta Sköndal har köp och sälj-grupper på Facebook för begagnad litteratur. Det finns en allmän ESH kursliteratur men även en särskild för ESH's SSK studenter.

Välkommen till Ersta Sköndal Studentkår!

Studentkåren är alla studenters kanal att vara med och påverka högskolans verksamhet. Studentrepresentanter utsedda av kåren finns med i högskolans beslutande organ. Därmed har studenterna möjlighet att aktivt arbeta för att förbättra utbildningarnas innehåll och utformning. Det anordnas också flera tillfällen för studenterna att träffas utanför kursernas ramar.

Nyheter

Luciapub 13/12 kl 19-00 på Campus Sköndal, Botvids övre. Mer info kommer inom kort.

Läs hela inlägget »


Ersta Sköndal Studentkår ser att socialt arbete är en nödvändig del av ett välfungerande samhälle och vill därför engagera sig i samhällsdebatten för att lyfta frågor gällande socialt arbete. Som ett led i detta kommer vi i november anordna ett seminarium/panelsamtal med Charlotta von Zweigbergk, författare till boken Fattigfällan och Pia Redlund socionom och ordförande för SER-Social och Ekonomisk Rättighetsrådgivning.
.
 
Seminarium om ekonomiskt bistånd
När: torsdag 23/11 kl 13.15-15.15
Var: Botvids Övre Campus Sköndal
 
Frågeställning
Hur ser det sociala arbetet ut inom ekonomiskt bistånd och hur kan det bli bättre både ur ett individuellt perspektiv samt ur ett samhälleligt perspektiv?
Bakgrund
Fattigdom eller ekonomisk utsatthet kan förstås på flera sätt men oavsett definition är fattigdom för många individer en realitet. I Sverige så har kommunen och socialtjänsten/socialnämnden yttersta ansvaret för kommuninvånare och den enskilde har följande rättighet enligt socialtjänstlagen:
 
4 kap. 1 § SoL Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. (…) Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Lag (2016:654).
 
Socialtjänsten har dessutom följande skyldighet lagstadgad:
 
 1 kap 1 § SoL Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.
   Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
   Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.
 
Men hur ser det ut i praktiken? Fungerar regelverk och praxis så att den enskilde på ett adekvat och målriktigt vis får ta del av denna rättighet? Efterlevs dessa mål om trygghet, jämlikhet, självbestämmande och integritet i realiteten och hur fungerar socialt myndighetsutövande inom socialtjänsten? Framförallt vill vi under seminariet blicka framåt. Hur kan det sociala arbetet (inom en snar framtid) bättre möta behoven hos de som söker stöd och hjälp?
 
Upplägg
Charlotta von Zweigbergk och Pia Redlund presenterar sina tankar kring ca 30 min var.
 
Paus Ca 10 min
 
Ca 45 min att sedan samtala frågor etc
 
Mingel
 

Läs hela inlägget »

Arbetsmarknadsdagar.
Kåren har för avsikt att genomföra en eller två arbetsmarknadsdagar under läsåret 17/18. Arbetsmarknadsdagar innebär att olika arbetsgivare och studenter har möjlighet att träffas och eventuellt skapa kontakt inför framtiden. 
För att genomföra detta behöver kårstyrelsen hjälp från övriga studenter. Vill/kan du vara med i arbetet med arbetsmarknadsdagar hör av dig till kåren via mail eller Facebook. Senast 26/9 behöver vi din intresseanmälan.

Läs hela inlägget »

Ny kårstyrelse efter ESS årsmöte 2017-09-07 

Ordförande, Louise Edlund, socionomstudent.
Vice Ordförande, Markus Lönneborg, socionomstudent.
Kassör, Ellen Gustafsson, socionomstudent
Vice Kassör, Vakant
Sekreterare, Maria Saliba, socionomstudent
Ledamot, Emma Gustavsson, sjuksköterskestudent
Ledamot, Rita Olofsson, socionomstudent.
Ledamot, Elin Eriksson, sjuksköterskestudent
Ledamot, Vakant
Suppleant, Klara Adrian, socionomstudent.
Suppleant, Petra Hedelin, socionomstudent.

Läs hela inlägget »

Styrelsen för Ersta Sköndal Studentkår utlyser den 22 augusti 2017 årsstämma.

Stämman hålls torsdag 7 september 2017 på campus Ersta, Martahuset.

När: 7 september kl. 17:30 – 20:30
Var: Martahuset, Erstagatan 1F våning 10

Under stämman kommer vi tillsätta en ny styrelse med följande poster:
1.Ordförande
2.Vice ordförande
3.Kassör
4.Vice kassör
5.Sekreterare...
6.Registeransvarig
7.Ledamot
8.Ledamot
9.LedamotKandidaturer till de olika posterna skall skickas till studentkar@esh.se och skall vara valberedningen tillhanda senast tisdag 5 september. Med kanditaturen önskas en kort besrkivning av dig själv och varför du kandiderar.

Efter stämman har vi mingel med tilltugg och dryck!

Läs hela inlägget »
Igår var det julfest på Erstagatan, arrangerat av den nybildade festkommitén i samarbete med Ersta Sköndal Studentkår. Med juldrink, pepparkakor och smarriga, stora snittar välkomnades besökarna, och festligheterna fortskred till småtimmarna. Tack alla som kom med så kort varsel!
Läs hela inlägget »

Välkommen till ett nytt år med kåren
Ersta Sköndal Studentkår ser fram emot en ny termin med båda gamla och nya ansikten på skolan!

Vi kommer uppdatera snart om vilka evenemang och seminarier som kommer under våren, så vi ber om lite tålamod fram tills dess.
För att kontakta oss när du oss lättast på vår facebooksida eller på vår mail. Är man sugen på att följa oss på sociala medier har vi förutom vår facebook ett instagramkonto. 

E-mail: studentkar@esh.se
Facebook: Ersta Sköndal Studentkår
Instagram: @erstaskondalstudentkar

Mvh Kåren

11/30-15

Luciapub
Ersta Sköndal Studentkår hälsar varmt välkomna till Luciapub!

Efter succén på Internationella hattdagen, upprepar vi ett vinnande koncept och håller pub i Martahuset på Erstagatan 1F. 
Vi kommer att servera bland annat glögg, julöl och vanlig hederlig julmust utöver vårt vanliga, goda, sortiment av drycker. 

Välkomna!

04/11-15

Ny styrelse vald
En ny styrelse blev vald på stämman den 28/10.
Styrelsen består nu av följande:
Marcus Falk Johansson, Socionomprogrammet, T3: Ordförande
Fredrik Alvarado, Socionomprogrammet T3: Kassör
Björn Thörnqvist, Socionomprogrammet T3: Sekreterare
Sara Fredriksson, Sjuksköterskeprogrammet T5: Ledamot
Sofia Klaar, Socionomprogrammet T1: Ledamot
Anna Lillieqvist, Sjuksköterskeprogrammet T5 : Ledamot

Vill ni se andra beslut som tagits på stämman kommer den upp på It's Learning inom kort under kårens flik! 

04/11-15

Detta händer i november:
23/11: Fattigfrukost 08:30 - 10:00
Kåren bjuder på frukost på Campus Sköndal i vanlig ordning
23: Hattpub i Märta 18:00 - 22:00
Samma kväll anordnar kåren pub i Märtahuset på Campus Ersta. Hatt är obligatoriskt, förstås! 
24: Kårmöte 13:00-15:00 - 11:00 (Ersta)
Styrelsemöte på Campus Ersta, vill man ställa frågor, delta mer i kåren eller bara komma och lyssna, så är ni varmt välkomna!

24/09-15

Ersta Sköndal Studentkår kallar till årsstämma
Styrelsen för Ersta Sköndal Studentkår utlyser den 24 september 2015 årsstämma.
Stämman hålls den klockan 17:00, 28 oktober 2015 på campus Ersta.

Under stämman kommer vi tillsätta en ny styrelse med följande poster: 1. Ordförande
2. Vice ordförande
3. Kassör
4. Vice kassör
5. Sekreterare
6. Registeransvarig
7. Ledamot
8. Ledamot
9. Ledamot

Kandidaturer till de olika posterna skall skickas till elinsofia.persson@student.esh.se och skall vara valberedningen tillhanda senast 14 oktober 2015.
Med kandidaturen önskas en kort beskrivning av dig själv och varför du kandiderar.
Dagordning samt bilagor finns uppe på It’sLearning under fliken ”Studentkår”

Välkomna!

Samarbetspartners