Engagera dig
För dig som är intresserad av att engagera dig i studentkårens och högskolans verksamheter finns följande möjligheter:

Engagera dig i kårstyrelsen!
Vill du vara med och öka studenternas inflytande på högskolan? Tveka inte att höra av dig till styrelsen om du är intresserad av att delta i kårens arbete, eller om du bara vill dela med dig av dina synpunkter.

Engagera dig i högskolans utskott!
För dig som vill vara med och påverka utbildningarnas kursplan, utbildningsnivå, med mera, finns möjligheten att representera studenterna i något av högskolans utskott. Där träffas studentrepresentanter och lärare för att tillsammans diskutera angelägna frågor som rör högskolan och dess utbildningar. Under fliken ”Högskolans utskott”  finns en lista över de råd, nämnder och styrelser som finns i dagsläget, samt kontaktuppgifter dit du kan vända dig om du är intresserad av att delta.

Engagera dig i ett befintligt eller starta ett nytt studentutskott!
Har du ett intresse eller angelägenhet som du vill dela med andra utanför kursernas ramar? Då finns möjligheten att starta ett nytt utskott. Exempel på utskott som tidigare funnits på högskolan är hälsoutskott, gayutskott, kristet utskott, med flera. Som registrerat utskott finns möjligheten att ansöka om bidrag från studentkåren. Du är välkommen att höra av dig till någon av campusstyrelserna om du är intresserad av att starta ett utskott. Under fliken ”Utskott” finns en lista över de utskott som existerar i dagsläget. Hör av dig till något av dessa utskott om du är intresserad av att delta i deras aktiviteter.

Engagera dig genom att ordna ett enstaka event!
För dig som inte vill starta eller tillhöra ett utskott finns även möjligheten att ordna ett enstaka event, exempelvis en temadag, kvällsföreläsning eller filmkväll. Kontakta kårstyrelsen på respektive campus för mer information om hur du går tillväga för att ansöka om bidrag från studentkåren.