Kårsstyrelsen

Det här är den nuvarande styrelsen.

Louise Edlund
Ordförande
Socionomstudent

Maria Saliba
Sekreterare
Socionomstudent
 

Ellen Gustafsson
Kassör
Socionomstudent

Markus Lönneborg
Vice Ordförande
Socionomstudent
 

Rita Olofsson
Ledamot
Socionomstudent

Emma Gustavsson
Ledamot/Sociala utskottet
Sjuksköterskestudent
 

Elin Eriksson
Ledamot
Sjuksköterskestudent
 

Klara Adrian
Suppleant
Socionomstudent
 

Petra Newton
suppleant
Socionomstudent